Ambtelijk Werk

Ambtelijk Werk

Gerechtsdeurwaarders zijn door De Kroon benoemd en hebben een ambtelijke taak. Zij zijn als openbaar ambtenaar (exclusief) bevoegd tot het uitbrengen van exploten, dagvaarden, opmaken van akten en overige juridische stukken.

Daarnaast mogen zij als enige beslagleggen, ontruimingen uitvoeren en openbare verkopingen verzorgen. Ook kunnen zij civielrechtelijke procedures voeren voor de kanton rechter.

De gerechtsdeurwaarder is gebonden aan strikte wettelijke regels en eisen die een vakkundige en correcte dienstverlening waarborgen. De kwaliteit, bedrijfsethiek en financiële bevoegdheid van gerechtsdeurwaarders worden continue gecontroleerd door de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders en het Bureau Financieel Toezicht.

Wanneer uw debiteur niet op de minnelijke wijze tot betaling van uw vordering overgaat, kan de PB Groep een gerechtelijke procedure starten met als doel de debiteur door de rechter tot betaling te laten veroordelen.

Voorafgaand aan de gerechtelijke procedure verzamelen wij zoveel mogelijke informatie omtrent de verhaalbaarheid van uw vordering, om een juiste inschatting te kunnen maken of een gerechtelijke procedure wel loont. Wij geven u na de minnelijke fase een betrouwbaar advies.

Bij vorderingen tot een belang van € 25.000,- kunnen wij deze procedure volledig voor u uitvoeren. Bij huur- en arbeidszaken verzorgen wij alles voor u ongeacht het belang van de zaak. Dit houdt in dat de dagvaarding door ons wordt opgesteld en uitgebracht. Vervolgens zullen wij tijdens de procedure optreden als uw gemachtigde. Bij overige vorderingen boven de € 25.000,-- zorgt PB Groep, tegen een gunstig tarief, voor een verplichte advocaatstelling. U heeft er geen omkijken naar!

Wanneer de vordering door de rechter wordt toegewezen, kan met het verkregen vonnis door de gerechtsdeurwaarders van de PB Groep beslag worden gelegd op de inkomsten en /of bezittingen van de wederpartij. Zeer belangrijk daarbij te vermelden is dat de gerechtsdeurwaarder, in tegenstelling tot een regulier incassobureau bevoegd is de uitkeringen en de werkgevers op te vragen bij de desbetreffende instanties, zodat hier indien nodig, beslag op kan worden gelegd.

Verder heeft de gerechtsdeurwaarder inzage in de Basisregistratie Personen. Een regulier incassobureau heeft dat niet.

Wilt u ook een juiste inschatting krijgen voor uw specifieke situatie? Kom dan eens met ons praten hierover. U kunt er alleen maar beter van worden!

Tarieven

Voor de ambtelijke werkzaamheden hanteren wij de thans geldende Btag-tarieven. Een overzicht van de thans geldende BTAG-tarieven treft u hier aan.

Termijnen

Een overzicht van meest voorkomende termijnen treft u hier aan.

Voor de advocatuur

PB Advocatuur is een afdeling binnen de PB Groep die speciaal gericht is op het uitvoeren van alle soorten opdrachten vanuit de advocatuur in de minnelijke-, conservatoire-, procedurele-, en executoriale fase.

Zie verder: http://www.pbadvocatuur.nl

Opdracht geven

Uw opdracht tot het verrichten van ambtelijke werkzaamheden ontvangen wij graag via onze website PBAdvocatuur.nl.