Ik ben schuldeiser

In het kort

-U levert een vordering aan op een voor u gemakkelijke wijze. Heeft u meerdere vorderingen? Vraag ons dan naar ons inleesbestand.

-Wij manen aan en proberen in contact te komen met de debiteur. Zo nodig onderzoeken wij de verhaalsmogeljjkheden.

-Wij overleggen met u over een volgende stap.

-Als dat zinvol is, voeren wij voor u de gerechtelijke procedure.

-Na betaling ontvangt u snel de afrekening.

Vordering aanmelden

U kunt een vordering op de voor u meest prettige wijze aan ons uit handen geven. Enkele voorbeelden zijn per mail, post, fax of via onze website onder vordering aanmelden.

Werkwijze

De PB Groep kan het gehele incassotraject voor u verzorgen. Van het versturen van aanmaningen tot en met dagvaarden, eventueel gevolgd door een beslaglegging.

U wilt uw geld (vordering) natuurlijk zo snel mogelijk ontvangen maar niet de relatie met uw klant verspelen. Wij kunnen hierbij helpen door in overleg met u een op maat gesneden incassotraject op te stellen. Hierin (kunnen wij onze ervaring afstemmen op uw wensen) wensen kwijt en wij onze ervaring.

Als u uw vorderingen door de PB Groep laat incasseren, zullen al uw contacten verlopen via Ă©Ă©n aanspreekpunt. Dit aanspreekpunt verzorgt voor u het hele traject van a tot z. Dit bespaart kosten en voorkomt onnodig tijdsverlies. In overleg met u, zullen wij de incassostrategie bepalen en relevante debiteureninformatie verzamelen. Tegen een vooraf afgesproken tarief nemen wij u werk en zorgen uit handen, zodat u zich kunt richten op uw eigen werkzaamheden. Alle zaken worden behandeld door een team van ervaren gerechtsdeurwaarders, juristen en incassomedewerkers. Uw vorderingen zijn bij de PB Groep in zorgvuldige handen.

Er zijn vier fasen:

1. De pre-incassofase, waarin wij uw klant op vriendelijke wijze tot betaling aanmanen.

2. De incassofase, waarin wij uw vordering op minnelijke wijze incasseren. Wij brengen tevens in kaart hoe uw kansen liggen. Indien nodig voeren onze juristen inhoudelijk verweer.

3. De gerechtelijke fase, waarin wij uw vordering aan de rechtbank voorleggen en voor u - indien gewenst - de procedure volledig voeren.

4. De executiefase, waarin het vonnis tenuitvoer wordt gelegd door middel van beslaglegging, zoals beslag op loon, bankrekeningen, voertuigen en/of panden.

DE HOGE RAAD EN DE 14DAGENBRIEF

Op 25 november jl. heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op een aantal vragen van de kantonrechter te Almere over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten, de eisen waaraan de 14 dagen- of WIK-brief dient te voldoen en de aanvang van de 14 dagen-termijn. De beslissing van de Hoge Raad heeft onder meer gevolgen voor de formulering van de termijn in de 14dagenbrief en het moment waarop kan worden gedagvaard.

Volgens de Hoge Raad is de volgende tekst correct:

Wanneer niet betaald is binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd, bent u incassokosten verschuldigd.

De hoogte van de incassokosten en de BTW ( indien van toepassing) moeten op de gebruikelijke manier worden aangezegd. Hierin treden geen wijzigingen op.

De veertiendagentermijn begint pas te lopen op de dag na die waarop de aanmaning bij de schuldenaar is bezorgd. Wanneer de dag van aanvang of het einde van die termijn verkeerd is vermeld, of hierover verwarrende of misleidende informatie in de brief is opgenomen, voldoet de brief niet aan de wettelijke vereisten.

Uitgangspunt voor de ontvangst is dat de brief op de tweede dag na verzending is bezorgd, waarbij een zondag, maandag of officiele feestdag niet meetellen als tussenliggende dag of dag van bezorging. Daarmee dient rekening te worden gehouden bij de beoordeling wanneer kan worden gedagvaard. De bedoeling is dat de schuldenaar vanaf de dag na ontvangst van de brief in ieder geval (de volle) veertien dagen de gelegenheid heeft het verschuldigde zonder kosten te betalen.

De beslissing van de Hoge Raad heeft ook gevolgen voor deelbetalingen. Wanneer een deelbetaling wordt ontvangen binnen de termijn van de 14dagenbrief, dan moeten de buitengerechtelijke kosten worden herberekend over het openstaande saldo.

Wanneer u zelf geen 14dagenbrief meer stuurt, maar het dossier bij ons kantoor in behandeling geeft, wilt u een eventuele deelbetaling dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven? Wij passen dan de buitengerechtelijke kosten aan.

Wanneer wordt gedagvaard moet de 14dagenbrief altijd in kopie aan de dagvaarding worden gehecht. U dient deze dan ook goed te bewaren. Wanneer uw debiteur naar aanleiding van deze brief reageert, maak daarvan dan een duidelijke aantekening. Dat kan in een procedure belangrijk zijn.

De voorbeeldbrieven op onze site zijn inmiddels aangepast.

Voordelen

Kwaliteit staat bij de PB Groep hoog in het vaandel. Het voortdurend verbeteren van interne en externe procedures zorgt ervoor dat doorlooptijden korter worden en incassoscores hoger.

Gerechtsdeurwaarders, juristen en incassospecialisten zoeken, binnen de wettelijke kaders, steeds nieuwe wegen. Deze mix van kennis, ervaring en creativiteit levert een onderscheid waarvan de relaties van de PB Groep profiteren. Tel hierbij het landelijk dekkende kantorennetwerk, het groeiende aantal incassoproducten en de ambitie om op elk terrein branchespecialist te zijn, dan is het duidelijk dat de voordelen van samenwerking met de PB Groep enorm zijn.